• Головна
 • ЗРО КВАНТ
 • Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIASCAN» (спеціалізований для рентгенографії грудної клітини)

Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIASCAN» (спеціалізований для рентгенографії грудної клітини)

Комплекс рентгенівський діагностичний «INDIASCAN» із цифровою обробкою зображення. Призначений для проведення масових обстежень грудної клітки пацієнтів із забезпеченням повної автоматизації процесу обстеження. Обстеження виконується у прямій та боковій проекціях (виявлення туберкульозу, онкологічних та інших захворювань).

Переваги:

 • Цифровий приймач побудова-, що дає мож- ливість отримувати чіткі висо- контрастні зображення.
 • Проста та надійна механіка. 
 • Широкий діапазон вертикальногопереміщення траверси апарата.
 • Застосування сучасного високочастотного пристрою живлення (100 кГц) з перетворювачем дає можливість суттєво зменшити час опромінення пацієнта.
 • Cистема високочастотного живлення з процесорним контролем підвищує термін роботи рентге- нівської трубки до 5 років (або 100 000 включень).
 • Високовольтна частина моноблочного типу з високоефек- тивною рентгенівською трубкою підвищує надійність роботи за рахунок відсутності високоволь- тних з’єднань.
 • Прогресивне високотехноло- гічне рішення з організацією виробничого процесу обсте- ження: рентген-лаборант здій- снює дистанційне автомати- зоване управління з єдиного інтегрованого пульту, поза зоною опромінення.
 • Конструкція апарату дає можли- вість забезпечити:
  • знаходження пацієнта в полі зору протягом всього часу дослідження;високоефективну та продуктивну роботу при масових обстеженнях (до 40000 обстежень на рік);
  • обстеження пацієнтів нестан- дартної комплекції, невеликого росту інвалідів тощо;
  • зменшення дискомфорту та від- сутність ризику травмування;
  • ідеальне розташування пацієнта для дослідження відповідно до атласу укладок;
  • витримання відстані випроміню- вач-приймач 1000 мм (зведення до мінімуму проекційних викривлень).
 • Наявність глибинної діафрагми з центратором дає можливість проводити обстеження пазух носа, черепа, кінцівок та обмеж- увати променеве навантаження.
 • Апаратно-програмне забезпечення ПМЗ «NEYRON» - зручне та універсальне програмне забезпечення, яке дозволене до використання і робить можли- вим:
  • вести електронну базу пацієнтів із швидким пошуком та оброб- кою даних, можливістю скла- дання статистичних звітів тощо;
  • здійснювати автоматичний голосовий супровід команд обстеження «увага, вдихніть та не рухайтесь», «обстеження закінчено»..

 

 

Написати нам